Astrakhan (Russia)

Regione Astrakhanskaya oblast

Popolazione 502537

Latitudine: 46.349701. Longitudine: 48.040798