Balashikha (Russia)

Regione Moskovskaya oblast

Latitudine: 55.081100. Longitudine: 59.690800