Blagoveshchensk (Russia)

Regione Amurskaya oblast

Popolazione 221298

Latitudine: 50.266701. Longitudine: 127.532997