Chelyabinsk (Russia)

Regione Chelyabinskaya oblast

Popolazione 1062931

Latitudine: 55.154400. Longitudine: 61.429699