Cherkasy (Ucraina)

Regione Cherkaska

Popolazione 297566

Latitudine: 49.428501. Longitudine: 32.062099