Haikou (Cina)

Regione Hainan

Latitudine: 28.298901. Longitudine: 121.035004