no Hellesylt

Regione Stranda Municipality

Latitudine: 62.087799. Longitudine: 6.860820