Karaman (Turchia)

Regione Karaman

Latitudine: 37.851700. Longitudine: 38.945900