Khvoy (Iran)

Regione Azarbayian e Gharbt

Latitudine: 38.550301. Longitudine: 44.952099