Kremenchuk (Ucraina)

Regione Poltavska

Popolazione 232741

Latitudine: 49.071999. Longitudine: 33.427502