Merthyr Tydfil (Gran Bretagna)

Regione Merthyr Tydfil

Popolazione 30821

Latitudine: 51.750000. Longitudine: -3.383330