Nagano (Giappone)

Regione Nagano

Latitudine: 39.533298. Longitudine: 140.533005