Nizhniy Novgorod (Russia)

Regione Nizhegorodskaya oblast

Popolazione 1284176

Latitudine: 56.326900. Longitudine: 44.007500