Rybinsk (Russia)

Regione Yaroslavskaya oblast

Latitudine: 56.095901. Longitudine: 98.265198