Santa Barbara (Honduras)

Regione Santa Barbara

Latitudine: 13.795000. Longitudine: -87.239403