Shakhty (Russia)

Regione Rostovskaya oblast

Latitudine: 54.150002. Longitudine: 54.683300