Thika (Kenya)

Regione Central

Popolazione 99335

Latitudine: -1.050000. Longitudine: 37.083302