Usolye Sibirskoye (Russia)

Regione Irkutskaya oblast

Popolazione 106000

Latitudine: 52.750000. Longitudine: 103.633331