Vinnytsya (Ucraina)

Regione Vinnytska

Popolazione 352113

Latitudine: 49.232800. Longitudine: 28.481001