Yuzhno Sakhalinsk (Russia)

Regione Sakhalinskaya oblast

Popolazione 160000

Latitudine: 46.966667. Longitudine: 142.733337