Zagazig (Egitto)

Regione Sharqiya

Latitudine: 30.591400. Longitudine: 31.510300