Zhambyl (Kazakistan)

Regione Zhambyl

Latitudine: 43.146702. Longitudine: 76.174202