Zhengzhou (Cina)

Regione Henan

Latitudine: 34.683601. Longitudine: 113.532997