Zhytomyr (Ucraina)

Regione Zhytomyrska

Popolazione 282190

Latitudine: 50.264900. Longitudine: 28.676701