Princess Cruises Giappone agosto 2023

ordina per:
Prezzo più basso Data di partenza
Giappone
Sconto 28%
Princess Cruises
04/08/2023
Durata:
19 Notti
Imbarco:
Tokyo
Compagnia:
Princess Cruises
Nave:
Diamond Princess
1 Tokyo 17:00
3 Akita 08:00 23:00
4 Aomori 10:00 23:00
6 Busan 12:00 21:00
8 Kochi 07:00 23:59
9 Tokushima 09:00 23:59
11 Tokyo 06:30 17:00
12 Tokushima 13:00 23:59
13 Wakayama 09:00 19:00
14 kumano 18:00 22:00
15 Kochi 08:00 18:00
17 Jeju Island 07:00 17:00
18 Nagasaki 07:00 16:00
20 Tokyo 06:30
Interne da 3.043 €
Esterne da 3.199 €
Balcone da 4.562 €
Suite da 6.627 €
Prezzo per persona Tax Incl.
Giappone
Sconto 15%
Princess Cruises
14/08/2023
Durata:
9 Notti
Imbarco:
Tokyo
Compagnia:
Princess Cruises
Nave:
Diamond Princess
1 Tokyo 17:00
2 Tokushima 13:00 23:59
3 Wakayama 09:00 19:00
4 kumano 18:00 22:00
5 Kochi 08:00 18:00
7 Jeju Island 07:00 17:00
8 Nagasaki 07:00 16:00
10 Tokyo 06:30
Interne da 1.492 €
Esterne da 1.570 €
Balcone da 2.193 €
Suite da 3.128 €
Prezzo per persona Tax Incl.
Giappone
Sconto 14%
Princess Cruises
14/08/2023
Durata:
17 Notti
Imbarco:
Tokyo
Compagnia:
Princess Cruises
Nave:
Diamond Princess
1 Tokyo 17:00
2 Tokushima 13:00 23:59
3 Wakayama 09:00 19:00
4 kumano 18:00 22:00
5 Kochi 08:00 18:00
7 Jeju Island 07:00 17:00
8 Nagasaki 07:00 16:00
10 Tokyo 06:30 17:00
12 Kushiro 07:00 17:00
14 Korsakov 06:00 18:00
15 Otaru 08:00 18:00
16 Hakodate 08:00 23:00
18 Tokyo 06:30
Interne da 2.510 €
Esterne da 2.666 €
Balcone da 3.795 €
Suite da 5.197 €
Prezzo per persona Tax Incl.
Giappone
Sconto 29%
Princess Cruises
31/08/2023
Durata:
15 Notti
Imbarco:
Tokyo
Compagnia:
Princess Cruises
Nave:
Diamond Princess
1 Tokyo 17:00
4 Okinawa 07:00 19:00
5 Ishigaki 09:00 18:00
6 Keelung 07:00 17:00
9 Tokyo 06:30 17:00
11 Nagasaki 09:00 18:00
12 Jeju Island 07:00 16:00
13 Kagoshima 10:00 19:00
16 Tokyo 06:30
Interne da 1.920 €
Esterne da 2.076 €
Balcone da 2.933 €
Suite da 3.868 €
Prezzo per persona Tax Incl.