Crociere Silver Shadow ottobre 2022 - da €399

ordina per:
Prezzo più basso Data di partenza
Giappone
Sconto 17%
Silversea
07/10/2022
Durata:
10 Notti
Imbarco:
Tokyo
Compagnia:
Silversea
Nave:
Silver Shadow
1 Tokyo 00:00
3 Kobe 07:00 00:00
4 Hiroshima 08:00 00:00
5 Fukuoka 08:00 00:00
6 Yeosu 08:00 00:00
7 Nagasaki 08:00 00:00
8 Kagoshima 08:00 00:00
9 Beppu 09:00 00:00
11 Tokyo 07:00
Suite da 5.310 €
Prezzo per persona Tax Incl.
Giappone
Sconto 18%
Silversea
17/10/2022
Durata:
10 Notti
Imbarco:
Tokyo
Compagnia:
Silversea
Nave:
Silver Shadow
1 Tokyo 00:00
3 Osaka 07:00 00:00
4 Hiroshima 08:00 00:00
5 Busan 10:00 00:00
7 Kanazawa 08:00 00:00
8 Akita 00:00 00:00
9 Hakodate 09:00 00:00
11 Yokohama 07:00
Suite da 5.310 €
Prezzo per persona Tax Incl.
Giappone
Sconto 11%
Silversea
27/10/2022
Durata:
11 Notti
Imbarco:
Yokohama
Compagnia:
Silversea
Nave:
Silver Shadow
1 Yokohama 00:00
3 Osaka 07:00
4 Osaka 00:00
5 Hiroshima 08:00 00:00
6 Beppu 07:00 00:00
7 Kagoshima 09:00 00:00
8 Sasebo 08:00 00:00
10 Shanghai 00:00
11 Shanghai
12 Shanghai 00:00
Suite da 5.400 €
Prezzo per persona Tax Incl.
Giappone
Sconto 12%
Silversea
27/10/2022
Durata:
14 Notti
Imbarco:
Yokohama
Compagnia:
Silversea
Nave:
Silver Shadow
1 Yokohama 00:00
3 Osaka 07:00
4 Osaka 00:00
5 Hiroshima 08:00 00:00
6 Beppu 07:00 00:00
7 Kagoshima 09:00 00:00
8 Sasebo 08:00 00:00
10 Shanghai 00:00
11 Shanghai
12 Shanghai 00:00
15 Hong Kong 07:00
Suite da 6.930 €
Prezzo per persona Tax Incl.