home Nazioni GiapponeMarzo 2026

Crociere in Giappone marzo 2026

15 crociere

Giappone: Giappone, Corea del Sud

Tokyo Itinerario Giappone
da 12.700,00 €
prezzo per persona Tasse incluse
9 prenotazioni in 48 ore
Door-to-door
Silver Nova | 12 mar 2026
Durata: 14 notti
Partenza da: Tokyo Sbarco: Tokyo
Itinerario:
1. Tokyo,
3. Osaka,
4. Osaka,
6. Hiroshima,
8. Fukuoka,
9. Busan,
11. Kanazawa,
13. Aomori,
14. Hakodate,
16. Tokyo

Giappone: Giappone, Corea del Sud

Kobe Itinerario Giappone
da 4.650,00 €
prezzo per persona Tasse incluse
8 prenotazioni in 48 ore
Azamara Pursuit | 13 mar 2026
Durata: 14 notti
Partenza da: Kobe Sbarco: Tokyo
Itinerario:
1. Kobe,
2. Kobe,
3. Kochi,
4. Hiroshima,
5. Kita Kyushu,
6. Nagasaki,
7. Busan,
8. Sakaiminato,
9. Kanazawa,
10. Niigata,
11. Akita,
12. Aomori,
13. navigazione,
14. Tokyo,
15. Tokyo

Giappone: Giappone, Corea del Sud

Yokohama Itinerario Giappone
da 3.040,00 €
prezzo per persona Tasse incluse
2 prenotazioni in 72 ore
Westerdam | 15 mar 2026
Durata: 14 notti
Partenza da: Yokohama Sbarco: Yokohama
Itinerario:
1. Yokohama,
2. navigazione,
3. Kochi,
4. Kagoshima,
5. Nagasaki,
6. navigazione,
7. Seoul,
8. Seoul,
9. Jeju Island,
10. Busan,
11. navigazione,
12. Fukuoka,
13. navigazione,
14. Kobe,
15. navigazione,
16. Yokohama
sold out

Giappone, Corea del Sud

Tokyo Itinerario Giappone
da 14.200,00 €
prezzo per persona Tasse incluse
Silver Nova | 15 mar 2026
Durata: 15 notti
Partenza da: Tokyo Sbarco: Tokyo
Itinerario:
1. Tokyo,
3. Hakodate,
4. Akita,
5. Niigata,
6. Kanazawa,
8. Busan,
10. Hiroshima,
12. Osaka,
13. Osaka,
15. Tokyo,
16. Tokyo

Giappone: Giappone, Corea del Sud

Yokohama Itinerario Giappone
da 6.020,00 €
prezzo per persona Tasse incluse
5 prenotazioni in 48 ore
Westerdam | 15 mar 2026
Durata: 28 notti
Partenza da: Yokohama Sbarco: Yokohama
Itinerario:
1. Yokohama,
2. navigazione,
3. Kochi,
4. Kagoshima,
5. Nagasaki,
6. navigazione,
7. Seoul,
8. Seoul,
9. Jeju Island,
10. Busan,
11. navigazione,
12. Fukuoka,
13. navigazione,
14. Kobe,
15. navigazione,
16. Yokohama,
17. navigazione,
18. Kobe,
19. Kochi,
20. Hiroshima,
21. navigazione,
22. Busan,
23. Sakai,
24. Omaezaki,
27. Aomori,
28. Hakodate,
29. navigazione,
30. Yokohama

Giappone: Giappone, Corea del Sud

Yokohama Itinerario Giappone
da 2.137,00 €
prezzo per persona Tasse incluse
12 prenotazioni in 48 ore
Celebrity Millennium | 16 mar 2026
Durata: 12 notti
Partenza da: Yokohama Sbarco: Yokohama
Itinerario:
1. Yokohama,
2. navigazione,
3. Osaka,
4. Osaka,
5. Kochi,
6. Hiroshima,
7. navigazione,
8. Jeju Island,
9. Nagasaki,
10. Kagoshima,
11. navigazione,
12. Shimizu,
13. Yokohama

Giappone: Giappone, Corea del Sud

Tokyo Itinerario Giappone
da 9.559,00 €
prezzo per persona Tasse incluse
10 prenotazioni in 36 ore
Regatta | 22 mar 2026
Durata: 24 notti
Partenza da: Tokyo Sbarco: Tokyo
Itinerario:
1. Tokyo,
2. Hitachinaka,
3. Sendai,
4. Miyakojima,
5. Kushiro,
6. Muroran,
7. Aomori,
8. Sakata,
9. Kanazawa,
10. Busan,
11. navigazione,
12. navigazione,
13. Tokyo,
14. Nagoya,
15. Tokushima,
16. Osaka,
17. Osaka,
18. Kochi,
19. Hiroshima,
20. Beppu,
21. Busan,
22. Nagasaki,
23. Kagoshima,
24. navigazione,
25. Tokyo
sold out

Giappone, Corea del Sud

Tokyo Itinerario Giappone
da 12.300,00 €
prezzo per persona Tasse incluse
Silver Moon | 22 mar 2026
Durata: 15 notti
Partenza da: Tokyo Sbarco: Tokyo
Itinerario:
1. Tokyo,
3. Osaka,
4. Osaka,
5. Kochi,
6. Beppu,
7. Hiroshima,
8. Fukuoka,
9. Busan,
11. Kanazawa,
13. Aomori,
14. Hakodate,
16. Tokyo

Giappone: Giappone, Corea del Sud

Tokyo Itinerario Giappone
da 11.200,00 €
prezzo per persona Tasse incluse
14 prenotazioni in 48 ore
Door-to-door
Silver Moon | 23 mar 2026
Durata: 14 notti
Partenza da: Tokyo Sbarco: Tokyo
Itinerario:
1. Tokyo,
3. Osaka,
4. Osaka,
6. Hiroshima,
8. Fukuoka,
9. Busan,
11. Kanazawa,
13. Aomori,
14. Hakodate,
16. Tokyo

Giappone: Giappone, Corea del Sud

Tokyo Itinerario Giappone
da 12.700,00 €
prezzo per persona Tasse incluse
9 prenotazioni in 48 ore
Door-to-door
Silver Nova | 26 mar 2026
Durata: 14 notti
Partenza da: Tokyo Sbarco: Tokyo
Itinerario:
1. Tokyo,
3. Osaka,
4. Osaka,
6. Hiroshima,
8. Fukuoka,
9. Busan,
11. Kanazawa,
13. Aomori,
14. Hakodate,
16. Tokyo

Giappone: Giappone, Corea del Sud

Tokyo Itinerario Giappone
da 4.650,00 €
prezzo per persona Tasse incluse
8 prenotazioni in 36 ore
Azamara Pursuit | 27 mar 2026
Durata: 14 notti
Partenza da: Tokyo Sbarco: Kobe
Itinerario:
1. Tokyo,
2. Tokyo,
3. navigazione,
4. Hakodate,
5. Sakata,
6. Toyama,
7. Maizuru,
8. Sakaiminato,
9. Busan,
10. Nagasaki,
11. Kita Kyushu,
12. Hiroshima,
13. Takamatsu,
14. Kobe,
15. Kobe

Giappone: Giappone, Corea del Sud

Yokohama Itinerario Giappone
da 2.075,00 €
prezzo per persona Tasse incluse
7 prenotazioni in 48 ore
Celebrity Millennium | 28 mar 2026
Durata: 12 notti
Partenza da: Yokohama Sbarco: Yokohama
Itinerario:
1. Yokohama,
2. Shimizu,
3. navigazione,
4. Osaka,
5. Osaka,
6. Kochi,
7. Hiroshima,
8. navigazione,
9. Jeju Island,
10. Nagasaki,
11. Kagoshima,
12. navigazione,
13. Yokohama

Giappone: Giappone, Corea del Sud

Yokohama Itinerario Giappone
da 6.380,00 €
prezzo per persona Tasse incluse
2 prenotazioni in 48 ore
Westerdam | 29 mar 2026
Durata: 28 notti
Partenza da: Yokohama Sbarco: Yokohama
Itinerario:
1. Yokohama,
2. navigazione,
3. Kobe,
4. Kochi,
5. Hiroshima,
6. navigazione,
7. Busan,
8. Sakai,
9. Omaezaki,
12. Aomori,
13. Hakodate,
14. navigazione,
15. Yokohama,
16. Omaezaki,
17. Kobe,
18. Kochi,
19. navigazione,
20. Fukuoka,
22. navigazione,
23. Kanazawa,
25. Aomori,
26. Otaru,
27. Hakodate,
28. navigazione,
29. Yokohama

Giappone: Giappone, Corea del Sud

Yokohama Itinerario Giappone
da 3.200,00 €
prezzo per persona Tasse incluse
2 prenotazioni in 72 ore
Westerdam | 29 mar 2026
Durata: 14 notti
Partenza da: Yokohama Sbarco: Yokohama
Itinerario:
1. Yokohama,
2. navigazione,
3. Kobe,
4. Kochi,
5. Hiroshima,
6. navigazione,
7. Busan,
8. Sakai,
9. Omaezaki,
12. Aomori,
13. Hakodate,
14. navigazione,
15. Yokohama
sold out

Giappone, Corea del Sud

Tokyo Itinerario Giappone
da 14.200,00 €
prezzo per persona Tasse incluse
Silver Nova | 30 mar 2026
Durata: 15 notti
Partenza da: Tokyo Sbarco: Tokyo
Itinerario:
1. Tokyo,
2. Tokyo,
4. Osaka,
5. Osaka,
7. Hiroshima,
9. Busan,
11. Kanazawa,
12. Niigata,
13. Akita,
14. Hakodate,
16. Tokyo
15 crociere