Crociere da Tokyo agosto 2022 - da €1273

ordina per:
Prezzo più basso Data di partenza
Giappone
Sconto 17%
Princess Cruises
04/08/2022
Durata:
10 Notti
Imbarco:
Tokyo
Compagnia:
Princess Cruises
Nave:
Diamond Princess
1 Tokyo 17:00
3 Akita 08:00 23:00
4 Aomori 10:00 23:00
6 Busan 12:00 21:00
8 Kochi 07:00 23:59
9 Tokushima 09:00 23:59
11 Tokyo 06:30
Interne da 1.685 €
Esterne da 1.773 €
Balcone da 2.500 €
Suite da 3.631 €
Prezzo per persona Tax Incl.
Giappone
Sconto 27%
Princess Cruises
04/08/2022
Durata:
19 Notti
Imbarco:
Tokyo
Compagnia:
Princess Cruises
Nave:
Diamond Princess
1 Tokyo 17:00
3 Akita 08:00 23:00
4 Aomori 10:00 23:00
6 Busan 12:00 21:00
8 Kochi 07:00 23:59
9 Tokushima 09:00 23:59
11 Tokyo 06:30 17:00
12 Tokushima 13:00 23:59
13 Osaka 09:00 23:00
14 kumano 18:00 22:00
15 Kochi 08:00 16:00
16 Kagoshima 08:00 16:00
17 Jeju Island 11:00 19:00
18 Nagasaki 07:00 16:00
20 Tokyo 06:30
Interne da 3.147 €
Balcone da 4.500 €
Suite da 11.181 €
Prezzo per persona Tax Incl.
Giappone
Sconto 14%
Princess Cruises
14/08/2022
Durata:
9 Notti
Imbarco:
Tokyo
Compagnia:
Princess Cruises
Nave:
Diamond Princess
1 Tokyo 17:00
2 Tokushima 13:00 23:59
3 Osaka 09:00 23:00
4 kumano 18:00 22:00
5 Kochi 08:00 16:00
6 Kagoshima 08:00 16:00
7 Jeju Island 11:00 19:00
8 Nagasaki 07:00 16:00
10 Tokyo 06:30
Interne da 1.546 €
Esterne da 1.627 €
Balcone da 2.180 €
Suite da 3.122 €
Prezzo per persona Tax Incl.
Giappone
Sconto 26%
Princess Cruises
14/08/2022
Durata:
18 Notti
Imbarco:
Tokyo
Compagnia:
Princess Cruises
Nave:
Diamond Princess
1 Tokyo 17:00
2 Tokushima 13:00 23:59
3 Osaka 09:00 23:00
4 kumano 18:00 22:00
5 Kochi 08:00 16:00
6 Kagoshima 08:00 16:00
7 Jeju Island 11:00 19:00
8 Nagasaki 07:00 16:00
10 Tokyo 06:30 17:00
12 Aomori 07:00 17:00
13 Kushiro 08:00 18:00
15 Korsakov 06:00 18:00
16 Otaru 08:00 18:00
17 Hakodate 08:00 23:00
19 Tokyo 06:30
Interne da 2.700 €
Esterne da 2.958 €
Balcone da 3.789 €
Suite da 9.886 €
Prezzo per persona Tax Incl.
Giappone
Sconto 26%
Princess Cruises
23/08/2022
Durata:
9 Notti
Imbarco:
Tokyo
Compagnia:
Princess Cruises
Nave:
Diamond Princess
1 Tokyo 17:00
3 Aomori 07:00 17:00
4 Kushiro 08:00 18:00
6 Korsakov 06:00 18:00
7 Otaru 08:00 18:00
8 Hakodate 08:00 23:00
10 Tokyo 06:30
Interne da 1.273 €
Esterne da 1.354 €
Balcone da 1.871 €
Suite da 2.448 €
Prezzo per persona Tax Incl.
Giappone
Sconto 27%
Princess Cruises
23/08/2022
Durata:
18 Notti
Imbarco:
Tokyo
Compagnia:
Princess Cruises
Nave:
Diamond Princess
1 Tokyo 17:00
3 Aomori 07:00 17:00
4 Kushiro 08:00 18:00
6 Korsakov 06:00 18:00
7 Otaru 08:00 18:00
8 Hakodate 08:00 23:00
10 Tokyo 06:30 17:00
13 Okinawa 07:00 17:30
14 Ishigaki 08:00 18:00
15 Hualien 08:00 18:00
16 Keelung 07:00 17:00
19 Tokyo 06:30
Interne da 2.429 €
Esterne da 2.636 €
Balcone da 3.478 €
Suite da 4.883 €
Prezzo per persona Tax Incl.