home

Crociere Norwegian Cruise Line Giappone ottobre 2024

3 crociere

Giappone: Giappone, Corea del Sud

Tokyo Itinerario Giappone
da 1.574,00 €
prezzo per persona Tasse incluse
4 prenotazioni in 48 ore
Norwegian Spirit | 1 ott 2024
Durata: 11 notti
Partenza da: Tokyo Sbarco: Seoul
Itinerario:
1. Tokyo,
2. Shimizu,
3. Nagoya,
4. Osaka,
5. Osaka,
6. navigazione,
7. Okinawa,
8. Ishigaki,
9. navigazione,
10. Jeju Island,
11. Seoul
sold out

Giappone, Corea del Sud

Tokyo Itinerario Giappone
da 1.994,00 €
prezzo per persona Tasse incluse
Norwegian Sun | 23 ott 2024
Durata: 12 notti
Partenza da: Tokyo Sbarco: Tokyo
Itinerario:
1. Tokyo,
2. navigazione,
3. Hakodate,
4. Busan,
5. Hiroshima,
6. Himeji,
7. Osaka,
8. Osaka,
9. Shimizu,
10. Tokyo

Giappone: Giappone, Corea del Sud

Tokyo Itinerario Giappone
da 2.271,00 €
prezzo per persona Tasse incluse
2 prenotazioni in 48 ore
Norwegian Spirit | 23 ott 2024
Durata: 12 notti
Partenza da: Tokyo Sbarco: Tokyo
Itinerario:
1. Tokyo,
2. navigazione,
3. Sapporo,
4. Hakodate,
5. Akita,
6. Kanazawa,
7. Busan,
8. Sasebo,
9. Kagoshima,
10. Kochi,
11. Osaka,
12. Shimizu,
13. Tokyo
3 crociere