Crociere Giappone settembre 2022 - 17 offerte

ordina per:
Prezzo più basso Data di partenza
Giappone
Sconto 28%
Princess Cruises
01/09/2022
Durata:
18 Notti
Imbarco:
Tokyo
Compagnia:
Princess Cruises
Nave:
Diamond Princess
1 Tokyo 17:00
4 Okinawa 07:00 17:30
5 Ishigaki 08:00 18:00
6 Hualien 08:00 18:00
7 Keelung 07:00 17:00
10 Tokyo 06:30 17:00
12 Kagoshima 07:00 16:00
13 Jeju Island 11:00 19:00
15 Hiroshima 07:00 17:00
16 Kochi 08:00 18:00
17 Osaka 07:00 19:00
18 Shimizu 12:00 21:00
19 Tokyo 06:30
Interne da 2.438 €
Esterne da 2.640 €
Balcone da 3.600 €
Suite da 9.019 €
Prezzo per persona Tax Incl.
Giappone
Sconto 24%
Royal Caribbean
02/09/2022
Durata:
5 Notti
Imbarco:
Tianjin
Compagnia:
Royal Caribbean
Nave:
Spectrum Of The Seas
1 Tianjin 17:00
3 Fukuoka 10:00 19:00
4 Nagasaki 07:00 16:00
6 Tianjin 07:00
Interne da 1.124 €
Esterne da 1.194 €
Balcone da 1.224 €
Suite da 1.444 €
Prezzo per persona Tax Incl.
Giappone
Sconto 30%
Royal Caribbean
07/09/2022
Durata:
5 Notti
Imbarco:
Tianjin
Compagnia:
Royal Caribbean
Nave:
Spectrum Of The Seas
1 Tianjin 17:00
3 Nagasaki 10:00 19:00
4 Fukuoka 07:00 16:00
6 Tianjin 07:00
Interne da 1.194 €
Esterne da 1.264 €
Balcone da 1.304 €
Suite da 1.524 €
Prezzo per persona Tax Incl.
Giappone
Sconto 13%
Silversea
08/09/2022
Durata:
15 Notti
Imbarco:
Seward
Compagnia:
Silversea
Nave:
Silver Muse
1 Seward 00:00
2 Kodiak 09:00 00:00
4 Dutch Harbor 08:00 00:00
9 Petropavlovsk-Kamčatskij 07:00 00:00
12 Kushiro 07:00 00:00
14 Yokohama 08:00 00:00
16 Osaka 06:00
Suite da 5.670 €
Prezzo per persona Tax Incl.
Giappone
Sconto 26%
Princess Cruises
10/09/2022
Durata:
15 Notti
Imbarco:
Tokyo
Compagnia:
Princess Cruises
Nave:
Diamond Princess
1 Tokyo 17:00
3 Kagoshima 07:00 16:00
4 Jeju Island 11:00 19:00
6 Hiroshima 07:00 17:00
7 Kochi 08:00 18:00
8 Osaka 07:00 19:00
9 Shimizu 12:00 21:00
10 Tokyo 06:30 17:00
12 Kagoshima 07:00 16:00
13 Jeju Island 09:00 18:00
14 Nagasaki 07:00 16:00
16 Tokyo 06:30
Interne da 1.967 €
Suite da 7.458 €
Prezzo per persona Tax Incl.
Giappone
Sconto 27%
Royal Caribbean
12/09/2022
Durata:
5 Notti
Imbarco:
Tianjin
Compagnia:
Royal Caribbean
Nave:
Spectrum Of The Seas
1 Tianjin 17:00
3 Nagasaki 10:00 19:00
4 Fukuoka 07:00 16:00
6 Tianjin 07:00
Interne da 1.054 €
Esterne da 1.124 €
Balcone da 1.154 €
Suite da 1.364 €
Prezzo per persona Tax Incl.
Giappone
Sconto 17%
Windstar Cruises
12/09/2022
Durata:
10 Notti
Imbarco:
Tokyo
Compagnia:
Windstar Cruises
Nave:
Star Breeze
1 Tokyo 19:00
2 Shimizu 08:00 17:00
3 Shingū 08:00 17:00
5 Kagoshima 08:00 17:00
6 Hashima Island 06:00 07:30
7 Nagasaki 10:00 22:00
8 Busan 13:00 21:00
9 Karatsu 08:00 16:00
10 Hiroshima 10:00 19:00
11 Takamatsu 09:00 17:30
12 Kobe 07:00 23:59
Suite da 5.199 €
Prezzo per persona Tax Incl.
Giappone
Sconto 33%
Royal Caribbean
17/09/2022
Durata:
5 Notti
Imbarco:
Tianjin
Compagnia:
Royal Caribbean
Nave:
Spectrum Of The Seas
1 Tianjin 17:00
3 Fukuoka 10:00 19:00
4 Nagasaki 07:00 16:00
6 Tianjin 07:00
Interne da 1.124 €
Esterne da 1.194 €
Balcone da 1.224 €
Suite da 1.444 €
Prezzo per persona Tax Incl.
Giappone
Sconto 23%
Princess Cruises
19/09/2022
Durata:
6 Notti
Imbarco:
Tokyo
Compagnia:
Princess Cruises
Nave:
Diamond Princess
1 Tokyo 17:00
3 Kagoshima 07:00 16:00
4 Jeju Island 09:00 18:00
5 Nagasaki 07:00 16:00
7 Tokyo 06:30
Interne da 847 €
Esterne da 932 €
Balcone da 1.250 €
Suite da 1.533 €
Prezzo per persona Tax Incl.
Giappone
Sconto 28%
Princess Cruises
19/09/2022
Durata:
15 Notti
Imbarco:
Tokyo
Compagnia:
Princess Cruises
Nave:
Diamond Princess
1 Tokyo 17:00
3 Kagoshima 07:00 16:00
4 Jeju Island 09:00 18:00
5 Nagasaki 07:00 16:00
7 Tokyo 06:30 17:00
9 Aomori 07:00 17:00
10 Sakata 07:00 16:00
11 Kanazawa 07:00 18:00
12 Sakaiminato 07:00 17:00
13 Busan 08:00 18:00
14 Nagasaki 07:00 16:00
16 Tokyo 06:30
Interne da 1.967 €
Suite da 8.104 €
Prezzo per persona Tax Incl.
Giappone
Sconto 30%
Royal Caribbean
22/09/2022
Durata:
5 Notti
Imbarco:
Tianjin
Compagnia:
Royal Caribbean
Nave:
Spectrum Of The Seas
1 Tianjin 17:00
3 Fukuoka 10:00 19:00
4 Nagasaki 07:00 16:00
6 Tianjin 07:00
Interne da 1.124 €
Esterne da 1.194 €
Balcone da 1.224 €
Suite da 1.444 €
Prezzo per persona Tax Incl.
Giappone
Sconto 18%
Windstar Cruises
22/09/2022
Durata:
10 Notti
Imbarco:
Kobe
Compagnia:
Windstar Cruises
Nave:
Star Breeze
1 Kobe 23:00
2 Takamatsu 07:00 19:00
3 Hiroshima 08:00 17:00
4 Karatsu 11:00 18:00
5 Busan 07:00 16:00
6 Hashima Island 06:00 07:30
7 Nagasaki 10:00 19:00
8 Kagoshima 09:00 18:00
10 Shingū 07:00 17:00
11 Shimizu 08:00 18:00
12 Tokyo 08:00 23:59
Suite da 5.199 €
Prezzo per persona Tax Incl.
Giappone
Sconto 10%
Silversea
23/09/2022
Durata:
14 Notti
Imbarco:
Osaka
Compagnia:
Silversea
Nave:
Silver Muse
1 Osaka 00:00
3 Kagoshima 08:00 00:00
4 Nagasaki 08:00 00:00
5 Busan 08:00 00:00
7 Kanazawa 08:00 00:00
8 Niigata 08:00 00:00
9 Akita 08:00 00:00
10 Aomori 08:00 00:00
11 Hakodate 08:00 00:00
13 Tokyo 08:00 00:00
15 Osaka 07:00
Suite da 7.110 €
Prezzo per persona Tax Incl.
Giappone
Sconto 28%
Princess Cruises
25/09/2022
Durata:
9 Notti
Imbarco:
Tokyo
Compagnia:
Princess Cruises
Nave:
Diamond Princess
1 Tokyo 17:00
3 Aomori 07:00 17:00
4 Sakata 07:00 16:00
5 Kanazawa 07:00 18:00
6 Sakaiminato 07:00 17:00
7 Busan 08:00 18:00
8 Nagasaki 07:00 16:00
10 Tokyo 06:30
Interne da 1.281 €
Esterne da 1.362 €
Balcone da 1.766 €
Suite da 2.290 €
Prezzo per persona Tax Incl.
Giappone
Sconto 25%
Princess Cruises
25/09/2022
Durata:
16 Notti
Imbarco:
Tokyo
Compagnia:
Princess Cruises
Nave:
Diamond Princess
1 Tokyo 17:00
3 Aomori 07:00 17:00
4 Sakata 07:00 16:00
5 Kanazawa 07:00 18:00
6 Sakaiminato 07:00 17:00
7 Busan 08:00 18:00
8 Nagasaki 07:00 16:00
10 Tokyo 06:30 17:00
12 Nagasaki 09:00 18:00
13 Jeju Island 07:00 16:00
14 Kagoshima 10:00 19:00
17 Tokyo 06:30
Interne da 2.101 €
Esterne da 2.303 €
Balcone da 2.949 €
Suite da 3.837 €
Prezzo per persona Tax Incl.
Giappone
Sconto 36%
Royal Caribbean
27/09/2022
Durata:
4 Notti
Imbarco:
Tianjin
Compagnia:
Royal Caribbean
Nave:
Spectrum Of The Seas
1 Tianjin 17:00
3 Nagasaki 09:30 16:30
5 Tianjin 07:00
Interne da 837 €
Esterne da 887 €
Balcone da 917 €
Suite da 1.087 €
Prezzo per persona Tax Incl.
Giappone
Sconto 16%
Silversea
27/09/2022
Durata:
10 Notti
Imbarco:
Tokyo
Compagnia:
Silversea
Nave:
Silver Shadow
1 Tokyo 00:00
3 Osaka 07:00 00:00
4 Hiroshima 08:00 00:00
5 Busan 10:00 00:00
7 Kanazawa 08:00 00:00
8 Akita 00:00 00:00
9 Hakodate 08:00 00:00
11 Tokyo 07:00
Suite da 5.490 €
Prezzo per persona Tax Incl.