Itinerari e crociere Princess Cruises con imbarco da Tokyo

ordina per:
Prezzo più basso Data di partenza
Giappone
Sconto 22%
Princess Cruises
28/04/2022
Durata:
6 Notti
Imbarco:
Tokyo
Compagnia:
Princess Cruises
Nave:
Diamond Princess
1 Tokyo 22:00
3 Nagasaki 12:00 21:00
4 Busan 07:00 16:00
5 Kagoshima 10:00 19:00
7 Tokyo 06:30
Interne da 1.051 €
Esterne da 1.090 €
Balcone da 1.518 €
Suite da 2.449 €
Prezzo per persona Tax Incl.
Giappone
Sconto 23%
Princess Cruises
04/05/2022
Durata:
5 Notti
Imbarco:
Tokyo
Compagnia:
Princess Cruises
Nave:
Diamond Princess
1 Tokyo 17:00
3 Jeju Island 13:00 20:00
4 Nagasaki 08:00 16:00
6 Tokyo 06:30
Interne da 845 €
Esterne da 883 €
Balcone da 1.234 €
Suite da 2.032 €
Prezzo per persona Tax Incl.
Giappone
Sconto 14%
Princess Cruises
09/05/2022
Durata:
5 Notti
Imbarco:
Tokyo
Compagnia:
Princess Cruises
Nave:
Diamond Princess
1 Tokyo 17:00
3 Jeju Island 13:00 20:00
4 Nagasaki 09:00 18:00
6 Kobe 06:00
Interne da 689 €
Esterne da 767 €
Balcone da 992 €
Suite da 1.351 €
Prezzo per persona Tax Incl.
Giappone
Sconto 27%
Princess Cruises
14/06/2022
Durata:
9 Notti
Imbarco:
Tokyo
Compagnia:
Princess Cruises
Nave:
Diamond Princess
1 Tokyo 17:00
3 Nagasaki 09:00 18:00
4 Jeju Island 08:00 18:00
6 Hiroshima 07:00 17:00
7 Kochi 08:00 18:00
8 Osaka 07:00 19:00
9 Shimizu 12:00 21:00
10 Tokyo 06:30
Interne da 1.252 €
Esterne da 1.329 €
Balcone da 1.773 €
Suite da 2.209 €
Prezzo per persona Tax Incl.
Giappone
Sconto 24%
Princess Cruises
14/06/2022
Durata:
17 Notti
Imbarco:
Tokyo
Compagnia:
Princess Cruises
Nave:
Diamond Princess
1 Tokyo 17:00
3 Nagasaki 09:00 18:00
4 Jeju Island 08:00 18:00
6 Hiroshima 07:00 17:00
7 Kochi 08:00 18:00
8 Osaka 07:00 19:00
9 Shimizu 12:00 21:00
10 Tokyo 06:30 17:00
12 Kushiro 07:00 17:00
14 Korsakov 06:00 18:00
15 Otaru 08:00 18:00
16 Hakodate 08:00 23:00
18 Tokyo 06:30
Interne da 2.266 €
Esterne da 2.383 €
Balcone da 3.162 €
Suite da 4.455 €
Prezzo per persona Tax Incl.
Giappone
Sconto 24%
Princess Cruises
23/06/2022
Durata:
8 Notti
Imbarco:
Tokyo
Compagnia:
Princess Cruises
Nave:
Diamond Princess
1 Tokyo 17:00
3 Kushiro 07:00 17:00
5 Korsakov 06:00 18:00
6 Otaru 08:00 18:00
7 Hakodate 08:00 23:00
9 Tokyo 06:30
Interne da 1.095 €
Esterne da 1.173 €
Balcone da 1.535 €
Suite da 1.913 €
Prezzo per persona Tax Incl.
Giappone
Sconto 20%
Princess Cruises
23/06/2022
Durata:
13 Notti
Imbarco:
Tokyo
Compagnia:
Princess Cruises
Nave:
Diamond Princess
1 Tokyo 17:00
3 Kushiro 07:00 17:00
5 Korsakov 06:00 18:00
6 Otaru 08:00 18:00
7 Hakodate 08:00 23:00
9 Tokyo 06:30 17:00
11 Jeju Island 13:00 20:00
12 Nagasaki 08:00 16:00
14 Tokyo 06:30
Interne da 1.581 €
Balcone da 2.398 €
Suite da 6.060 €
Prezzo per persona Tax Incl.
Giappone
Sconto 21%
Princess Cruises
01/07/2022
Durata:
5 Notti
Imbarco:
Tokyo
Compagnia:
Princess Cruises
Nave:
Diamond Princess
1 Tokyo 17:00
3 Jeju Island 13:00 20:00
4 Nagasaki 08:00 16:00
6 Tokyo 06:30
Interne da 685 €
Esterne da 724 €
Balcone da 988 €
Suite da 1.312 €
Prezzo per persona Tax Incl.
Giappone
Sconto 21%
Princess Cruises
01/07/2022
Durata:
13 Notti
Imbarco:
Tokyo
Compagnia:
Princess Cruises
Nave:
Diamond Princess
1 Tokyo 17:00
3 Jeju Island 13:00 20:00
4 Nagasaki 08:00 16:00
6 Tokyo 06:30 17:00
9 Okinawa 07:00 17:30
10 Ishigaki 08:00 18:00
11 Keelung 07:00 17:00
14 Tokyo 06:30
Interne da 1.573 €
Esterne da 1.697 €
Balcone da 2.313 €
Suite da 3.022 €
Prezzo per persona Tax Incl.
Giappone
Sconto 36%
Princess Cruises
06/07/2022
Durata:
8 Notti
Imbarco:
Tokyo
Compagnia:
Princess Cruises
Nave:
Diamond Princess
1 Tokyo 17:00
4 Okinawa 07:00 17:30
5 Ishigaki 08:00 18:00
6 Keelung 07:00 17:00
9 Tokyo 06:30
Interne da 1.086 €
Esterne da 1.164 €
Balcone da 1.527 €
Suite da 1.904 €
Prezzo per persona Tax Incl.
Giappone
Sconto 22%
Princess Cruises
14/07/2022
Durata:
5 Notti
Imbarco:
Tokyo
Compagnia:
Princess Cruises
Nave:
Diamond Princess
1 Tokyo 17:00
3 Jeju Island 13:00 20:00
4 Nagasaki 08:00 16:00
6 Tokyo 06:30
Interne da 689 €
Esterne da 728 €
Balcone da 992 €
Suite da 2.403 €
Prezzo per persona Tax Incl.
Giappone
Sconto 22%
Princess Cruises
14/07/2022
Durata:
13 Notti
Imbarco:
Tokyo
Compagnia:
Princess Cruises
Nave:
Diamond Princess
1 Tokyo 17:00
3 Jeju Island 13:00 20:00
4 Nagasaki 08:00 16:00
6 Tokyo 06:30 17:00
8 Kagoshima 07:00 16:00
9 Jeju Island 11:00 19:00
11 Kobe 06:00 21:00
12 Osaka 07:00 23:00
14 Tokyo 06:30
Interne da 1.658 €
Esterne da 1.775 €
Balcone da 2.437 €
Suite da 3.100 €
Prezzo per persona Tax Incl.
Giappone
Sconto 26%
Princess Cruises
19/07/2022
Durata:
8 Notti
Imbarco:
Tokyo
Compagnia:
Princess Cruises
Nave:
Diamond Princess
1 Tokyo 17:00
3 Kagoshima 07:00 16:00
4 Jeju Island 11:00 19:00
6 Kobe 06:00 21:00
7 Osaka 07:00 23:00
9 Tokyo 06:30
Interne da 1.164 €
Esterne da 1.242 €
Balcone da 1.686 €
Suite da 2.021 €
Prezzo per persona Tax Incl.
Giappone
Sconto 24%
Princess Cruises
19/07/2022
Durata:
16 Notti
Imbarco:
Tokyo
Compagnia:
Princess Cruises
Nave:
Diamond Princess
1 Tokyo 17:00
3 Kagoshima 07:00 16:00
4 Jeju Island 11:00 19:00
6 Kobe 06:00 21:00
7 Osaka 07:00 23:00
9 Tokyo 06:30 17:00
11 Okinawa 07:00 17:00
13 Vladivostok 05:00 19:00
15 Aomori 08:00 23:00
17 Tokyo 06:30
Interne da 2.377 €
Esterne da 2.549 €
Balcone da 3.459 €
Suite da 5.042 €
Prezzo per persona Tax Incl.
Giappone
Sconto 27%
Princess Cruises
27/07/2022
Durata:
8 Notti
Imbarco:
Tokyo
Compagnia:
Princess Cruises
Nave:
Diamond Princess
1 Tokyo 17:00
3 Okinawa 07:00 17:00
5 Vladivostok 05:00 19:00
7 Aomori 08:00 23:00
9 Tokyo 06:30
Interne da 1.333 €
Esterne da 1.407 €
Balcone da 1.858 €
Suite da 2.825 €
Prezzo per persona Tax Incl.
Giappone
Sconto 25%
Princess Cruises
27/07/2022
Durata:
18 Notti
Imbarco:
Tokyo
Compagnia:
Princess Cruises
Nave:
Diamond Princess
1 Tokyo 17:00
3 Okinawa 07:00 17:00
5 Vladivostok 05:00 19:00
7 Aomori 08:00 23:00
9 Tokyo 06:30 17:00
11 Akita 08:00 23:00
12 Aomori 10:00 23:00
14 Busan 12:00 21:00
16 Kochi 07:00 23:59
17 Tokushima 09:00 23:59
19 Tokyo 06:30
Interne da 2.876 €
Esterne da 3.014 €
Balcone da 3.967 €
Suite da 6.286 €
Prezzo per persona Tax Incl.
Giappone
Sconto 17%
Princess Cruises
04/08/2022
Durata:
10 Notti
Imbarco:
Tokyo
Compagnia:
Princess Cruises
Nave:
Diamond Princess
1 Tokyo 17:00
3 Akita 08:00 23:00
4 Aomori 10:00 23:00
6 Busan 12:00 21:00
8 Kochi 07:00 23:59
9 Tokushima 09:00 23:59
11 Tokyo 06:30
Interne da 1.626 €
Esterne da 1.711 €
Balcone da 2.413 €
Suite da 3.503 €
Prezzo per persona Tax Incl.
Giappone
Sconto 27%
Princess Cruises
04/08/2022
Durata:
19 Notti
Imbarco:
Tokyo
Compagnia:
Princess Cruises
Nave:
Diamond Princess
1 Tokyo 17:00
3 Akita 08:00 23:00
4 Aomori 10:00 23:00
6 Busan 12:00 21:00
8 Kochi 07:00 23:59
9 Tokushima 09:00 23:59
11 Tokyo 06:30 17:00
12 Tokushima 13:00 23:59
13 Osaka 09:00 23:00
14 kumano 18:00 22:00
15 Kochi 08:00 16:00
16 Kagoshima 08:00 16:00
17 Jeju Island 11:00 19:00
18 Nagasaki 07:00 16:00
20 Tokyo 06:30
Interne da 3.035 €
Balcone da 4.340 €
Suite da 10.786 €
Prezzo per persona Tax Incl.
Giappone
Sconto 14%
Princess Cruises
14/08/2022
Durata:
9 Notti
Imbarco:
Tokyo
Compagnia:
Princess Cruises
Nave:
Diamond Princess
1 Tokyo 17:00
2 Tokushima 13:00 23:59
3 Osaka 09:00 23:00
4 kumano 18:00 22:00
5 Kochi 08:00 16:00
6 Kagoshima 08:00 16:00
7 Jeju Island 11:00 19:00
8 Nagasaki 07:00 16:00
10 Tokyo 06:30
Interne da 1.492 €
Esterne da 1.570 €
Balcone da 2.103 €
Suite da 3.011 €
Prezzo per persona Tax Incl.
Giappone
Sconto 26%
Princess Cruises
14/08/2022
Durata:
18 Notti
Imbarco:
Tokyo
Compagnia:
Princess Cruises
Nave:
Diamond Princess
1 Tokyo 17:00
2 Tokushima 13:00 23:59
3 Osaka 09:00 23:00
4 kumano 18:00 22:00
5 Kochi 08:00 16:00
6 Kagoshima 08:00 16:00
7 Jeju Island 11:00 19:00
8 Nagasaki 07:00 16:00
10 Tokyo 06:30 17:00
12 Aomori 07:00 17:00
13 Kushiro 08:00 18:00
15 Korsakov 06:00 18:00
16 Otaru 08:00 18:00
17 Hakodate 08:00 23:00
19 Tokyo 06:30
Interne da 2.603 €
Esterne da 2.852 €
Balcone da 3.655 €
Suite da 9.536 €
Prezzo per persona Tax Incl.