home Nazioni GiapponeSettembre 2025

Crociere in Giappone settembre 2025

4 crociere

Oriente: Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Vietnam, Singapore

Tokyo Itinerario Oriente
da 11.300,00 €
prezzo per persona Tasse incluse
11 prenotazioni in 48 ore
Door-to-door
Silver Nova | 9 set 2025
Durata: 16 notti
Partenza da: Tokyo Sbarco: Singapore
Itinerario:
1. Tokyo,
3. Kagoshima,
5. Seoul,
6. Seoul,
10. Hong Kong,
11. Hong Kong,
14. Ho Chi Minh,
15. Ho Chi Minh,
17. Singapore

Giappone: Giappone, Corea del Sud

Yokohama Itinerario Giappone
da 1.536,00 €
prezzo per persona Tasse incluse
3 prenotazioni in 72 ore
Celebrity Millennium | 11 set 2025
Durata: 12 notti
Partenza da: Yokohama Sbarco: Seoul
Itinerario:
1. Yokohama,
2. Shimizu,
3. Osaka,
4. Osaka,
5. Kochi,
6. Hiroshima,
7. navigazione,
8. Kagoshima,
9. Nagasaki,
10. Fukuoka,
11. Busan,
12. navigazione,
13. Seoul

Oriente: Giappone, Taiwan, Hong Kong

Tokyo Itinerario Oriente
da 1.462,00 €
prezzo per persona Tasse incluse
3 prenotazioni in 72 ore
Norwegian Spirit | 13 set 2025
Durata: 11 notti
Partenza da: Tokyo Sbarco: Keelung
Itinerario:
1. Tokyo,
2. Shimizu,
3. Osaka,
4. navigazione,
5. Okinawa,
6. Okinawa,
7. Hualien,
8. Kaohsiung,
9. Hong Kong,
10. navigazione,
11. Keelung,
12. Keelung

Giappone: Giappone, Corea del Sud, Taiwan

Tokyo Itinerario Giappone
da 2.849,00 €
prezzo per persona Tasse incluse
5 prenotazioni in 72 ore
Diamond Princess | 20 set 2025
Durata: 18 notti
Partenza da: Tokyo Sbarco: Tokyo
Itinerario:
1. Tokyo,
2. navigazione,
3. Akita,
4. Toyama,
5. Tsuruga,
6. Sakaiminato,
7. Busan,
8. Nagasaki,
9. navigazione,
10. Tokyo,
11. navigazione,
12. navigazione,
13. Keelung,
14. Hualien,
15. Ishigaki,
16. Okinawa,
17. navigazione,
18. navigazione,
19. Tokyo
4 crociere